lu.se

Campus Helsingborg

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inbjudan till samtal om platsvarumärken

2015-02-12

Den 24 februari bjuder Campus Helsingborg och Helsingborgs stad in till samtal om kommunikation av platsvarumärken i offentlig sektor.

Kommunikation och profilering av varumärken blir allt vanligare inom offentlig sektor. Idéerna och metoderna för varumärkesbyggandet lånas från näringslivet för att sedan omsättas i offentliga organisationers kommunikationsstrategier, vilket inte alltid är så enkelt. Företeelsen är inte unik och Helsingborg stads varumärkesutveckling kommer användas i diskussionen som ett exempel.

Tid: 24 februari kl 15:00-17:00
Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, stora hörsalen U202

Panel: Micco Grönholm, kommunikationsdirektör för Helsingborg stad, Cecilia Cassinger och Jörgen Eksell, universitetslektorer vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, Johan Anselmsson, universitetslektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Helena Nordström, f.d. marknadschef Destination Jönköping, nu Placebrander.

Moderator: Jesper Falkheimer, rektor för Campus Helsingborg, Lunds universitet

Det krävs ingen anmälan till samtalet och publiken välkomnas att vara aktiv och ställa frågor!

Diskussionen kan komma att streamas för internet.

Välkommen!

Jesper Falkheimer, rektor för Campus Helsingborg, Lunds universitet och Micco Grönholm, kommunikationsdirektör, Helsingborgs stad